marie@celestialhealing.se

info@celestialhealing.se

Öppettider

Enligt bokning

Allt som vi kan se, höra och känna med våra fysiska sinnen är energi. Energi kan inte förstöras eller förbrukas den kan bara omvandlas till en annan form. Energi finns i flera olika faser. Tänk dig vatten. Vattnets fasta form är is, i vätskeform är vatten just vatten medan vattnet omvandlas till ånga vid upphettning.

Med våra fysiska sinnen kan vi endast uppfatta en bråkdel av det som finns. Det visuella ljuset som våra ögon kan se är endast ett litet smalt spektrum av allt som finns. Och de ljudvågor som vår hörsel kan uppfatta är också begränsade och vi hör inte alla ljudvågor. Vilket är tur med tanke på alla ljudvågor som finns i elektromagnetisk strålning.

Tankar och känslor tillhör de energier som vi vanligtvis inte kan se eller höra. Vi kan förstås både se och höra känslouttryck såsom sorg, förtvivlan och gråt samt glädje, lycka och skratt.

Enligt David R Hawkins sätt att se på och klassificera känslor kan man dra paralleller till vattnets olika faser. Där tungviktarna skam, skuld, likgiltighet, sorg och rädsla utgör den fasta formen. Begär, ilska och stolthet samt mod är ungefär som slush (en blandning mellan is och vatten). Löst i vattnet simmar tillstånden; neutralitet, förståelse och acceptans medan mer högfrekventa känslor och tillstånd såsom kärlek får vattnet att koka medan glädje, inre frid och upplysning utgör vattenångan.

Från David R Hawkins bok Power vs Force

Vad händer med känslorna när vi inte tillåter oss att känna dem eller när vi inte tar oss tid att bearbeta eller när det helt enkelt bara har blivit för mycket?

Jo, de blir så småningom till packis (kristallin energi) som lagras i vår känslokropp (en del av vår aura) och med tiden så omvandlas packisen till glaciärer som manifesterar sig som sjukdom i den fysiska kroppen och eller obehag (känslotroll) i den mentala kroppen.

Traumatiska händelser skapar cellminnen som kan aktiveras av liknande känslotillstånd som det ursprungliga traumat en gång i tiden utlöste. Cellminnena kan ha sitt ursprung i detta liv eller något annat liv som din själ levt. Cellminnen kan också manifestera som både fysiskt och psykisk ohälsa.

Vad kan du göra då?

  • Tillåt dig själv att känna känslor
  • Lyssna på Tomas och Dennis podcast (avsnitt 1 -3) för att förstå kopplingen mellan tanke och känsla.
  • Lär dig att hantera ditt energifält för att inte ta på dig omgivningens känslor
  • Bli medveten om dina omedvetna tankar
  • Utmana dina rädslobaserade tankar
  • Spräck skamballongen – läs Göran Larssons bok Skamfilad
  • Behandla dig själv såsom du behandlar andra – Du ÄR värdefull

Vad kan jag göra för dig?

Den avancerade Celestial Quamtum Healing-metoden är effektiv på att lösa upp känslomässiga toxiska energier både i den fysiska kroppen likväl som i energifältet. Den läker och helar det ursprungliga cellminnet/traumat. En energi- och frekvensbehandling ersätter inte traditionell sjukvård utan ska ses som ett komplement till ev psykiatrisk eller somatisk behandling.

Rekommenderade artiklar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.