marie@celestialhealing.se

info@celestialhealing.se

Öppettider

Enligt bokning

Genom att leva ditt sanna autentiska jag, så som din själ önskar uttrycka sig får du tillgång till ett ökat flöde av livskraftsenergi och du kan med lätthet skapa det liv som du drömmer om.

Celestial reading & Q-healing

En celestial reading är en djupgående läsning i Akashabiblioteket, dvs ditt själsregister i den femte dimensionen. Den här typen av läsning ger dig svaren på en rad olika själsliga aspekter och innehåller en detaljerad information om din unika själsstruktur, ditt själsliga ursprung samt din nuvarande själsliga vibration.

Genom information som en Soul Realingment ® läsning ger om din själ och dess talanger och gåvor får du tillgång till hela dig.
Soul Realingment®, Life Changer Coachning Själsläsning Själsprofil

Informationen som du får genom en läsning i akaskakrönikans själsregister vidgar din medvetenhet om, och skapar möjligheter för dig att förstå, din själs unika blueprint (självuttryck) och din själs historia. Du kommer också att få hjälp med att rensa de blockeringar och begränsningar som har skapats under din själs själsliga utveckling och som du är redo att släppa. Du kommer att få veta mer om några av dina tidigare liv och vilka val du gjorde då och vilka uttryck konsekvenserna ger i din nuvarande livssituation. Du kommer att få värdefull kunskap och kommer att kunna fatta beslut och agera utifrån vem du är på själslig nivå. Genom att leva linje med ditt unika gudomliga självuttyck blir du den kraftfulla manifesteraren som du föddes till att vara.

Sri Yantra - hjälper sinnet att att fokusera och komma i samklang med jaget

Celestial reading & Q-healing kommer att ge dig följande svar..

 1. Hur din själs första inkarnation påverkar dig och vilka uttryck den ger
 2. Hur vem du är på själslig nivå är kopplat till vart du befinner dig i ditt liv idag
 3. Olika aspekter av ditt gudomliga själsuttryck och hur du på bästa sätt kan få dina gåvor att skina i din vardag.
 4. Vilka energimässiga blockeringar och begränsningar som du är redo att rensa bort och hur du rensar dem
 5. Vilka dina okända talanger och förmågor är och hur du kan använda dem på bästa sätt.

Genom att upptäcka och vidga vårt medvetande kan vi leva i linje med våra unika ”divine soul blueprint” (själsuttryck), och ju mer i linje vi är – desto mer flöde, överflöd och glädje skapar vi i våra liv.

Soul Reaglingment® ger dig information om din själs gåvor och talanger men också dess historia. Genom själsberättelsen får du en högre förståelse för vad som begränsar dig.

Celestial reading & Q-healing består av tre delar..

Den första delen är din själsliga profil

Att lära känna sig själv genom sina själsliga egenskaper ger en ny dimension till vår fysiska upplevelse. Kunskapen fyller oss med en sällsam kraft och ger vägledning om hur vi ska kunna leva vårt liv i linje med vårt gudomliga syfte och själsuttryck för att kunna skapa/få tillgång till det vi mest av allt önskar.

Kanske har du redan gjort andra personlighetstester såsom Myers-Briggs eller DISC eller så kanske du har gjort en astrologisk personlighetsprofil? Och då vet du att mer ju mer du lär dig om dig själv desto kraftfullare och mer upplyst blir du. En själsprofilläsning kommer att gör det möjligt för dig att lära känna dig själv utifrån din unika själs personlighet, ditt sanna jag helt enkelt.

Genom att få tillgång till din själsliga profil kommer du att lära dig om..
 • Ditt själsliga ursprung och andra livstider/inkarnationer som har betydelse för din nuvarande själsliga vibration.
 • Din själs primära energicenter, dvs på vilket sätt din själ uttrycker sig och själv och vilka talanger, förmågor och andliga gåvor som finns tillgängliga för dig i din vardag.
 • Din själsliga vibration – en numerisk indikator av vart du befinner dig i din andliga utveckling och vad du kan fokusera på i din personliga- och andliga utveckling för att öka din vibration i framtiden.

Den andra delen är din personliga själsliga historia

Under en läsning i Akashakrönikan växer vanligtvis 2-3 st historier, så kallade karmamönster, fram. Historierna berättar om vem du var, vilka val du gjorde och vilka konsekvenser de har lett till.

Ingen av oss är kompletta, hela eller perfekta utifrån vårt gudomliga själsliga uttryck. Om vi vore det skulle vi inte behöva inkarnerat på den här skolgården som Jorden och vår fysiska kropp faktiskt är. Allt sedan vår första inkarnation har vi gjorde både bra och dåliga val som lett till både positiva och negativa steg i vår själsliga utveckling.

Genom att kunna förstå hur våra mest negativa val i ett karmamönster påverkar oss kommer vi att kunna identifiera de mönster och beteenden som vi är redo att släppa. Läsningen görs med intentionen att identifiera blockeringar och begräsningar och sedan rensa dem för alltid.

Genom att lyssna på din själs historia kommer du att kunna..
 • Förstå dina mest negativa val som är redo att läkas och rensas
 • Medvetandegöra kraftfull information om tidigare liv och hur det kan hjälpa dig i din nuvarande situation.
 • Uppmärksamma dina nuvarande och återkommande mönster (relationer, livssituationer, ekonomiska bekymmer etc) och tydligt identifiera dem.

Din själsliga historia kommer att medvetandegöra och ge en förståelse för både dina positiva och negativa val under din själsliga resa. Många AHA-upplevelser utlovas!

Sri Yanta - 
Mira brinner för hjälpa dig att hitta, och förkroppsliga, ditt ”why” (livssyfte) genom att medvetandegöra dina själsliga gåvor och talanger och hur du på bästa sätt kan förstärka dem för att skapa det du drömmer om.

Den tredje delen är healing där blockeringar och begräsningar identifieras och tas bort

Genom själens historia kommer du att få insikter om varifrån dina problem, oönskade situationer och annat ”kletigt” har sitt ursprung ur ett energimässigt perspektiv.

Genom att titta på den här energin under en själsläsning påbörjas en process att rensat bort ”problemen” från ditt själsregister i Akashabiblioteket. Q-healingen sker i 5:e dimensionen och kan liknas med en själslig grovstädning.

Att höra alla blockeringar och begränsningar från tidigare- och nuvarande liv kommer att ge dig förståelse om..
 • Hur blockeringar och begränsningar skapas
 • Dina specifika blockeringar och begränsningar och hur du påverkas av dem – och hur du kan undvika dem i framtiden!

Sammanfattningsvis – hur kan celestial reading & healing göra skillnad för mig?

 • Du kommer att få en fördjupad förståelse för din personliga energi och hur du lever mer i linje med ditt gudomliga själsuttryck.
 • Du för en förståelse för rotorsaken bakom de blockeringar och begränsningar som har hållit dig tillbaka.
 • Genom att identifiera och rensa rotorsaker till problem som du har i det här livet som har sitt ursprung i tidigare liv kommer det att bli lättare för dig att göra andra val och leva ditt sanna jag.
 • Du får information om din själs energicenter, din själsgrupp och din själsliga resa från din första inkarnation fram till idag.

Hur bokar du en celestial reading & healing och hur går den till?

 1. Du kan använda dig av formuläret på den här sidan. Du behöver lämna några enkla uppgifter om dig så Mira kan kontrollera att din information är tillgänglig för henne i Akashabiblioteket.
 2. Mira återkopplar till dig och ni bestämmer tid för när och hur läsningen ska ske. Du har möjlighet att välja mellan att prata i telefon eller ett möte via ex Zoom.
 3. Din tid är reserverad när du har betalat din läsning och en eventuell avbokning ska ske senast 48 timmar innan din bokade tiden. Du betalar din session genom att beställa den i webbutiken
  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.